• Förderschule Schule an der Blies
  (Ganztagsschule in Angebotsform)
  Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
  Krummlachstraße 10
  67059 Ludwigshafen
  Telefon: 0621 504-420720
  Telefax: 0621 504-420797
  www.bliesschule.bildung-rp.de
 • Förderschule Schillerschule Mundenheim
  Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
  Rheingönheimer Straße 103
  67065 Ludwigshafen
  Telefon: 0621 504-423920
  Telefax: 0621 504-423997
  www.schillerschule.com
 • Förderschule Schloss-Schule
  (Ganztagsschule in Angebotsform)
  Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
  Schnabelbrunnengasse 41
  67071 Ludwigshafen
  Telefon: 0621 504-401710
  Telefax: 0621 504-401798
  www.sfl-schloss-lu.de
 • Förderschule Georgens-Schule
  (Ganztagsschule in verpflichtender Form)
  Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung
  Rheinhorststraße 34-36
  67071 Ludwigshafen
  Telefon: 0621 504-401210
  Telefax: 0621 504-401298
  www.georgens-schule.de
 • Mosaikschule Ludwigshafen Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung
  Karl-Lochner-Straße 8
  67071 Ludwigshafen
  Telefon: 0621 67005-171 oder -166
  Telefax: 0621 67005-170
  www.mosaikschule-lu.de